Podiely na bytoch predstavujú zaujímavú investičnú príležitosť pre tých, ktorí hľadajú alternatívne spôsoby, ako zhodnotiť svoje peniaze. Kúpou podielu v obytných priestoroch získa investor právo na časť z výnosu z prenájmov, čo môže byť lákavé pre tých, ktorí chcú diverzifikovať svoje portfólio a získať pravidelný pasívny príjem.

 

Pri investovaní do podielov na bytoch je dôležité si uvedomiť, že ide o dlhodobú investíciu. Ako investor sa stávate spoluvlastníkom nehnuteľnosti a získavate podiel na jej hodnote a príjmoch. To znamená, že ak sa hodnota nehnuteľnosti zvyšuje, tak aj hodnota vášho podielu rastie. Na druhej strane, ak sa hodnota nehnuteľnosti zníži, aj váš podiel stráca na hodnote.

 

Okrem toho je potrebné mať na pamäti, že investícia do podielov na bytoch prináša aj určité povinnosti. Investor je totiž povinný sa podielať aj na nákladoch na údržbu a opravy nehnuteľnosti. Tieto náklady môžu byť pomerne vysoké, najmä ak ide o staršiu nehnuteľnosť, ktorá potrebuje rozsiahlejšie rekonštrukcie. Preto je dôležité zohľadniť tieto náklady pri výpočte očakávaného výnosu z investície.

 

Pri hľadaní vhodnej nehnuteľnosti na investovanie do podielov na bytoch je dobré venovať pozornosť niekoľkým faktorom. Medzi tie patrí lokalita, stav nehnuteľnosti, výška nájomného a možnosti rastu hodnoty nehnuteľnosti. Investícia do podielov na bytoch v atraktívnej lokalite s dobrou infraštruktúrou a rastúcim dopytom po bývaní môže priniesť vyšší výnos ako investícia do nehnuteľnosti v menej žiadanej oblasti.

 

Na záver je dôležité zdôrazniť, že investovanie do podielov na bytoch nie je pre každého. Je to vhodné pre tých, ktorí majú dostatok finančných prostriedkov na dlhodobú investíciu a sú ochotní podstúpiť určité riziko spojené s kolísaním hodnoty nehnuteľností a nákladmi na údržbu. Ak ste pripravení na tento druh investície, môže vám to priniesť zaujímavé príležitosti na zhodnotenie vášho kapitálu a získanie pasívneho príjmu.Nákupom podielu v nehnuteľnostiach určených na bývanie, alebo v administratívnych budovách, nákupných centrách či logistických parkoch sa stávate ich spoluvlastníkmi.

Realitka.Sk

Ponúkame Vám sprostredkovanie kúpy, predaja a nájmu Vašich nehnuteľností, vypracovanie kúpnych zmlúv, rezervačných zmlúv, zmlúv o budúcej kúpe, darovacie, nájomné a iné zmluvy v zmysle platných právnych predpisov.

Vypracovanie a podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností

Kompletný právny servis a poradenstvo pri predaji, kúpe a prenájme nehnuteľnosti.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZoOOÚ“) potvrdzuje správnosť a aktuálnosť svojich osobných údajov uvedených v kontaktom formulári. Dotknutá osoba týmto čestne vyhlasuje, že udeľuje prevádzkovateľovi svoj výslovný, slobodný, vážny a bezvýhradný súhlas so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mailová adresa na účel kontaktovania dotknutej osoby ako záujemcu o spoluprácu v informačnom systéme sprostredkovateľa ,,klienti“ počas doby 180 dní od udelenia tohto súhlasu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním osobných údajov rovnakým spôsobom, akým ho udelila. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Práva dotknutej osoby vymedzujú najmä §§ 19 – 30 ZoOOÚ. Práva a povinnosti sprostredkovateľa, ako prevádzkovateľa, vymedzujú najmä §§ 31 – 46 ZoOOÚ. Dotknutá osoba potvrdzuje, že sprostredkovateľ splnil svoju oznamovaciu povinnosť v rozsahu požadovanom ZoOOÚ. Dotknutá osoba berie na vedomie, že na zabezpečenie toho, že spracúvanie jej osobných údajov sa vykonáva v súlade so ZoOOÚ sprostredkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov. Sprostredkovateľ bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.