Správa nehnuteľností, známa aj pod pojmom rent management, predstavuje na Slovensku relatívne nový a málo známy druh služby, ktorý komplexne rieši problematiku vlastníctva a prenájmu nehnuteľností. Táto služba zahŕňa správu nehnuteľnosti ako celku, alebo v užšom význame sa zameriava na správu prenájmu nehnuteľnosti.

 

Cieľom property managementu je poskytnúť majiteľovi nehnuteľnosti profesionálnu a spravidla aj komplexnú starostlivosť o jeho majetok. To zahŕňa širokú škálu činností, ktoré sú potrebné pre úspešné fungovanie prenájmu a udržanie hodnoty nehnuteľnosti.

 

Medzi hlavné služby property managementu patrí hľadanie nájomcov. Toto zahŕňa inzerciu, prehliadky a predbežný výber vhodných kandidátov. Následne sa zabezpečuje príprava zmlúv a starostlivosť o nájomcov počas celého trvania nájmu. Súčasťou tejto starostlivosti je aj údržba nehnuteľnosti, komunikácia s dodávateľmi (vody, energie, tepla, údržby atď.) a komunikácia so štátnymi orgánmi a miestnou samosprávou ohľadom daní, odpadu a správnych konaní.

 

Property management tiež zahŕňa komunikáciu s majiteľmi nehnuteľnosti, vyúčtovanie - ročné alebo po skončení prenájmu, kontrolu platenia nájmu, platbu faktúr a udržiavanie rovnováhy medzi nimi. Reporting majiteľom nehnuteľnosti je tiež dôležitou súčasťou tejto služby.

 

Sledovanie platieb nájomného, komunikácia s nájomcami a riešenie problémov sú ďalšími dôležitými aspektmi property managementu. Ak nechcete venovať všetok svoj voľný čas starostlivosti o prenajímanú nehnuteľnosť, spoľahnite sa na Rent Management. V prípade záujmu vieme pre Vás zabezpečiť aj sofistikovaný systém sledovania úhrad s automatickou fakturáciou a upozorňovaním na nezaplatenie. Táto možnosť je vhodná predovšetkým pre vlastníkov väčšieho množstva nehnuteľností alebo bytového domu.

 

Výhodou služby Rent management je, že dlhodobo a opakovane zabezpečíme obsadenosť prenajímanej nehnuteľnosti. Jedinou vašou starosťou bude pravidelne si kontrolovať úhrady nájomného a o všetko ostatné je už postarané.

 

Súčasťou služby Rent management je aj neustála právna podpora a poistné poradenstvo počas celej doby spolupráce. Týmto spôsobom sa zabezpečuje, že majiteľ nehnuteľnosti má k dispozícii odbornú pomoc pri riešení akýchkoľvek problémov alebo otázok, ktoré by mohli vzniknúť v súvislosti s prenájmom jeho majetku.

 

Čo poskytujeme :

  • Hľadanie nájomcov – inzercia, prehliadky, predbežný výber.
  • Príprava zmlúv, Starostlivosť o nájomcov, Údržba nehnuteľnosti, komunikácia s dodávateľmi ( vody, energie, tepla, údržby atd.)
  • Komunikácia so štátnymi orgánmi a miestnou samosprávou – dane, odpad, správne konania.
  • Komunikácia s majiteľmi, Vyúčtovanie – ročné, alebo po skončení prenájmu, kontrola platenia nájmu, platba faktúr a rovnováha medzi nimi, Reporting majiteľom nehnuteľnosti.
  • Sledovanie platieb nájomného, komunikácia s nájomcami a riešenie problémov. Ak nechcete venovať všetok svoj voľný čas starostlivosti o prenajímanú nehnuteľnosť, spoľahnite sa na Rent Management.
  • V prípade záujmu vieme pre Vás zabezpečiť aj sofistikovaný systém sledovania úhrad s automatickou fakturáciou a upozorňovaním na nezaplatenie. Táto možnosť je vhodná predovšetkým pre vlastníkov vačšieho množstva nehnuteľností prípadne bytového domu.

Realitka.Sk

Ponúkame Vám sprostredkovanie kúpy, predaja a nájmu Vašich nehnuteľností, vypracovanie kúpnych zmlúv, rezervačných zmlúv, zmlúv o budúcej kúpe, darovacie, nájomné a iné zmluvy v zmysle platných právnych predpisov.

Vypracovanie a podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností

Kompletný právny servis a poradenstvo pri predaji, kúpe a prenájme nehnuteľnosti.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZoOOÚ“) potvrdzuje správnosť a aktuálnosť svojich osobných údajov uvedených v kontaktom formulári. Dotknutá osoba týmto čestne vyhlasuje, že udeľuje prevádzkovateľovi svoj výslovný, slobodný, vážny a bezvýhradný súhlas so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mailová adresa na účel kontaktovania dotknutej osoby ako záujemcu o spoluprácu v informačnom systéme sprostredkovateľa ,,klienti“ počas doby 180 dní od udelenia tohto súhlasu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním osobných údajov rovnakým spôsobom, akým ho udelila. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Práva dotknutej osoby vymedzujú najmä §§ 19 – 30 ZoOOÚ. Práva a povinnosti sprostredkovateľa, ako prevádzkovateľa, vymedzujú najmä §§ 31 – 46 ZoOOÚ. Dotknutá osoba potvrdzuje, že sprostredkovateľ splnil svoju oznamovaciu povinnosť v rozsahu požadovanom ZoOOÚ. Dotknutá osoba berie na vedomie, že na zabezpečenie toho, že spracúvanie jej osobných údajov sa vykonáva v súlade so ZoOOÚ sprostredkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov. Sprostredkovateľ bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.