Pôda a pozemky sú a aj budú v budúcnosti žiadané. 

 

Podiely na pozemkoch predstavujú významnú súčasť ekonomiky a spoločnosti ako celku. Ako vieme, pôda a pozemky sú zdrojom obživy pre mnohých ľudí, či už v poľnohospodárstve, stavebníctve alebo v oblasti bývania. Ich hodnota sa neustále mení a vyvíja, čo je dôsledkom rôznych faktorov, ako sú napríklad zmeny v dopyte a ponuke, politické rozhodnutia alebo environmentálne zmeny.

 

V dnešnej dobe je pôda a pozemky stále žiadanejšie, pretože k dispozícii je len obmedzené množstvo pôdy, ktoré nebude možné navýšiť. Na druhej strane, populácia na našej planéte neustále rastie a potrebuje viac priestoru na bývanie, prácu a rekreáciu. Tento rastúci dopyt po pozemkoch vedie k zvyšovaniu ich hodnoty a teda aj k väčšiemu záujmu o podiely na nich.

 

Podiely na pozemkoch môžu mať rôzne formy. Môže ísť o vlastníctvo konkrétnej časti pozemku, ale aj o investície do spoločností, ktoré sa zaoberajú výkupom, predajom alebo správou pozemkov. V oboch prípadoch je dôležité mať jasnú predstavu o hodnote pozemku a jeho potenciálnom vývoji v budúcnosti.

 

Pri investovaní do podielov na pozemkoch je dôležité zohľadniť aj riziká spojené s takýmto druhom investície. Medzi tieto riziká patria napríklad neistota ohľadom budúceho vývoja trhu s pozemkami, možné zmeny v legislatíve alebo environmentálne riziká, ako sú povodne či suchá.

 

Podiely na pozemkoch predstavujú zaujímavú investičnú príležitosť, ktorá môže priniesť výnosy v dlhodobom horizonte.

 

Výhody:

  • Konkurencia v tejto oblasti je menšia ako investovanie do obytných, alebo komerčných nehnuteľností.
  • Pôda môže byť oveľa viac výnosná ako budovy či byty hlavne z pohľadu nízkej nadobúdacej hodnoty podielu na pôde.
  • Vačšina pozemkov nevyžaduje žiadne investície do údržby.
  • Nevznikajú ďalšie náklady vo forme poistenia či renovácie, alebo správcovských poplatkov. 

    Investovanie do pôdy je vhodné predovšetkým ako uchovanie hodnoty peňazí.

Realitka.Sk

Ponúkame Vám sprostredkovanie kúpy, predaja a nájmu Vašich nehnuteľností, vypracovanie kúpnych zmlúv, rezervačných zmlúv, zmlúv o budúcej kúpe, darovacie, nájomné a iné zmluvy v zmysle platných právnych predpisov.

Vypracovanie a podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností

Kompletný právny servis a poradenstvo pri predaji, kúpe a prenájme nehnuteľnosti.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZoOOÚ“) potvrdzuje správnosť a aktuálnosť svojich osobných údajov uvedených v kontaktom formulári. Dotknutá osoba týmto čestne vyhlasuje, že udeľuje prevádzkovateľovi svoj výslovný, slobodný, vážny a bezvýhradný súhlas so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mailová adresa na účel kontaktovania dotknutej osoby ako záujemcu o spoluprácu v informačnom systéme sprostredkovateľa ,,klienti“ počas doby 180 dní od udelenia tohto súhlasu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním osobných údajov rovnakým spôsobom, akým ho udelila. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Práva dotknutej osoby vymedzujú najmä §§ 19 – 30 ZoOOÚ. Práva a povinnosti sprostredkovateľa, ako prevádzkovateľa, vymedzujú najmä §§ 31 – 46 ZoOOÚ. Dotknutá osoba potvrdzuje, že sprostredkovateľ splnil svoju oznamovaciu povinnosť v rozsahu požadovanom ZoOOÚ. Dotknutá osoba berie na vedomie, že na zabezpečenie toho, že spracúvanie jej osobných údajov sa vykonáva v súlade so ZoOOÚ sprostredkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov. Sprostredkovateľ bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.