Už dlhé roky sa Vám nepodarilo prenajať Vašu nehnuteľnosť? Možno ste už začali strácať nádej, že nájdete toho správneho nájomcu, ktorý by ocenil potenciál vášho obchodu, skladu, haly, hotela či inej nehnuteľnosti. Ako by ste sa cítili, keby sme Vám ponúkli riešenie, ktoré by mohlo zmeniť tento stav a priniesť Vspech v podobe prenajatej nehnuteľnosti za čo najlepšiu možnú cenu?

 

Predstavujeme Vám koncept dražieb - aukcií prenájmu nehnuteľností. Tento inovatívny prístup k prenájmu vám umožní získať najlepšiu možnú cenu za Vašu nehnuteľnosť a zároveň nájsť spokojného nájomcu, ktorý bude mať svoj vysnívaný priestor na podnikanie.

 

Ako to celé funguje? Dražby - aukcie prenájmu sú organizované tak, že záujemcovia o prenájom nehnuteľnosti sa stretávajú na jednom mieste a navzájom si konkurujú svojimi ponukami. Týmto spôsobom sa dosiahne maximálna cena za prenájom, ktorá je zároveň prijateľná pre obe strany - pre vás ako majiteľa nehnuteľnosti a pre nájomcu, ktorý sa teší na nový priestor na podnikanie.

 

Tento prístup prináša mnohé výhody. Po prvé, už nemusíte tráviť nekonečné hodiny hľadaním potenciálnych nájomcov a obzeraním ich referencií. Dražby - aukcie prenájmu sú navrhnuté tak, aby prilákali iba tých najserióznejších záujemcov, ktorí sú pripravení zaplatiť za kvalitný priestor na podnikanie.

 

Po druhé, tento spôsob prenájmu zabezpečuje transparentnosť celého procesu. Všetci účastníci dražby vidia ponuky ostatných záujemcov a môžu sa rozhodnúť, či chcú svoju ponuku zvýšiť alebo nie. Týmto spôsobom sa eliminuje možnosť podvodu alebo nepriaznivých dohôd medzi jednotlivými str.

 

A nakoniec, dražby - aukcie prenájmu prinášajú rýchle výsledky. Už žiadne nekonečné čakanie na správneho nájomcu alebo neustále znižovanie ceny prenájmu, aby ste prilákali záujemcov. S týmto riešením môžete mať svoju nehnuteľnosť prenajatú za čo najlepšiu možnú cenu v priebehu niekoľkých dní alebo týždňov.

 

Tak neváhajte a vyskúšajte tento inovatívny koncept dražieb - aukcií prenájmu nehnuteľností. Urobte krok k úspechu a užite si pocit spokojnosti z toho, že Vaša nehnuteľnosť bude konečne prenajatá za čo najlepšiu možnú cenu a s vysnívaným nájomcom.

Realitka.Sk

Ponúkame Vám sprostredkovanie kúpy, predaja a nájmu Vašich nehnuteľností, vypracovanie kúpnych zmlúv, rezervačných zmlúv, zmlúv o budúcej kúpe, darovacie, nájomné a iné zmluvy v zmysle platných právnych predpisov.

Vypracovanie a podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností

Kompletný právny servis a poradenstvo pri predaji, kúpe a prenájme nehnuteľnosti.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZoOOÚ“) potvrdzuje správnosť a aktuálnosť svojich osobných údajov uvedených v kontaktom formulári. Dotknutá osoba týmto čestne vyhlasuje, že udeľuje prevádzkovateľovi svoj výslovný, slobodný, vážny a bezvýhradný súhlas so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mailová adresa na účel kontaktovania dotknutej osoby ako záujemcu o spoluprácu v informačnom systéme sprostredkovateľa ,,klienti“ počas doby 180 dní od udelenia tohto súhlasu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním osobných údajov rovnakým spôsobom, akým ho udelila. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Práva dotknutej osoby vymedzujú najmä §§ 19 – 30 ZoOOÚ. Práva a povinnosti sprostredkovateľa, ako prevádzkovateľa, vymedzujú najmä §§ 31 – 46 ZoOOÚ. Dotknutá osoba potvrdzuje, že sprostredkovateľ splnil svoju oznamovaciu povinnosť v rozsahu požadovanom ZoOOÚ. Dotknutá osoba berie na vedomie, že na zabezpečenie toho, že spracúvanie jej osobných údajov sa vykonáva v súlade so ZoOOÚ sprostredkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov. Sprostredkovateľ bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.